Zarząd Banku
Waldemar Zieliński
Prezes

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2003 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Grzegorz Flanz
Wiceprezes

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2004 roku. Kierował Zespołem Polityki Handlowej i Marketingu, pełnił także obowiązki Dyrektora I Oddziału w Toruniu. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu nadzoruje Pion Biznesu

Tomasz Mieszczak
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Pekao SA. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2005 roku.  Kierował m.in. Zespołem Analiz Kredytowych. Obecnie jako Członek  Zarządu nadzoruje Pion Wsparcia Biznesu.

Rada Nadzorcza Banku
Jacek Wójcik
Jacek Wójcik
Przewodniczący Rady
Jan Grodzicki
Jan Grodzicki
Zastępca Przewodniczącego
Piotr Pawlikowski
Piotr Pawlikowski
Sekretarz
Członkowie Rady
Jerzy Dąbrowski
Leszek Mądrzejewski
Bernard Kowalski
Janusz Piotrowski
Agnieszka Mikołajczyk
Patryk Pora
Jan Kurek
Adam Mularz