Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w Banku Spółdzielczym w Toruniu
Termin przyjęcia zlecenia do realizacji Termin realizacji zlecenia Uwagi
Do godz. 1700 W tym samym dniu ---
Po godz. 1700 W najbliższym dniu roboczym Dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w innych bankach
Termin przyjęcia zlecenia do realizacji Termin realizacji zlecenia Uwagi
Do godz. 815 W tym samym dniu Bank wysyła polecenia przelewu
na II sesję Elixir
Od godz. 816 do godz. 1330 W tym samym dniu Bank wysyła polecenia przelewu
na III sesję Elixir
Od godz. 1331 do godz. 1700 Przekazywane do rozliczeń międzybankowych na I sesję Elixir w najbliższym dniu roboczym W dniu złożenia polecenia przelewu następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy
Po godz. 1700 W najbliższym dniu roboczym Dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
Przelewy ekspresowe - tryby realizacji zleceń
Opis BlueCash Express Elixir
Dyspozycja złożona w bankowości elektronicznej 5,00 zł 5,00 zł
Dyspozycja złożona w banku 10,00 zł 10,00 zł
Maksymalna kwota przelewu 10 000,00 zł 50 000,00 zł
Dostępność usługi 24h/7 24/7
Lista dostępności banków Lista Lista
Termin przyjęcia zlecenia do realizacji Natychmiastowy Natychmiastowy
Przelewy walutowe - tryby realizacji zleceń

Normalny:

  • przelewy złożone do godziny 15.00 zostaną wysłane do banku beneficjenta w następnym dniu roboczym (D+1),
  • przelewy złożone po godzinie 15.00 zostaną przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym i wysłane do banku beneficjenta w kolejnym dniu roboczym (D+2).

Ekspresowy:

  • przelewy złożone do godziny 14.00 zostaną wysłane do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym (D+0),
  • przelewy złożone po godzinie 14.00 zostaną wysłane do banku beneficjenta w następnym dniu roboczym  (D+1).
     

Sposoby rozliczania kosztów przelewu:

SHA - koszty dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta w taki sposób, że każdy z nich pokrywa koszty swojego banku,

BEN - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa beneficjent. Opcja niedostępna dla transakcji płatniczych realizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

OUR - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa zleceniodawca.