Statut

Obowiązujący Statut Banku Spółdzielczego w Toruniu - tekst jednolity wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zebrania Przedstawicieli nr 13/2019, 14/2019 (postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.07.2019 r.)