Statut

Obowiązujący Statut Banku Spółdzielczego w Toruniu - tekst jednolity wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 19/2020 (postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.08.2020 r.).