Misja i wizja

"Misją Banku Spółdzielczego w Toruniu jest pomaganie lokalnym firmom, rolnikom i mieszkańcom w realizacji ich planów rozwojowych".

Chcemy ją realizować oferując proste, przejrzyste i dostępne produkty finansowe.
 

Filozofia naszego działania opiera się na czterech najważniejszych wartościach:

  • partnerstwo,
  • solidność,
  • tradycja,
  • stabilność.
     

Nasza strategia zrównoważonego i kompleksowego rozwoju ma na celu uzyskanie przez nas pozycji silnej instytucji finansowej, pełniącej istotną rolę na rynku lokalnym.

Wartości

Partnerstwo

Działamy lokalnie, a przez to dobrze znamy specyfikę terenu. Nasi Klienci nie są dla nas anonimowi. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy, by wspólnie z naszymi Klientami realizować ich cele. Nasza oferta jest przejrzysta i w pełni zrozumiała dla naszych partnerów.

Solidność

W naszym działaniu kierujemy się uczciwością i rzetelnością. Jesteśmy wiarygodnymi doradcami finansowymi dla naszych Klientów. Dążymy do jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów z jakości obsługi. Ciągle udoskonalamy naszą ofertę, tak by nasi Klienci mogli korzystać z konkurencyjnych produktów.

Tradycja

Nasza tradycja sięga 1874 roku. Myśląc o przyszłości, odwołujemy się do wartości, którymi kierowali się założyciele naszego banku. Pielęgnujemy nasz lokalny charakter.

Stabilność

Nasz bank rozwija się w bezpiecznym tempie. W zarządzaniu ryzykiem kierujemy się zaleceniami instytucji nadzorczych, tak by od minimalnych progów bezpieczeństwa zawsze oddzielał nas odpowiednio duży margines. Nie angażujemy naszych środków w przedsięwzięcia o dużym ryzyku inwestycyjnym.