Bank Spółdzielczy w Toruniu jest jednym z czołowych banków spółdzielczych w Polsce i odgrywa znaczącą rolę na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Wraz z grupą 195 banków współtworzy Spółdzielczą Grupę Bankową, której usługi oferowane są w ponad 1700 placówkach.
 

SGB-Bank SA (wcześniej Gospodarczy Bank Wielkopolski SA) powstał w 1990 r. i był pierwszym w Polsce bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Głównymi akcjonariuszami SGB-Banku SA od samego początku były Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową.

Celami strategicznymi banku zrzeszającego są:

  • tworzenie nowoczesnej grupy bankowej,
  • dysponowanie najnowszymi technologiami,  
  • wprowadzanie konkurencyjnej oferty produktowej.

 

Nagrody i wyróżnienia:

  • wyróżnienie w Krajowym Rankingu na „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”,
  • tytuł „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”,
  • godło promocyjne "Teraz Polska".
     

W październiku 2018 r. otrzymaliśmy wyróżnienie "Made In Toruń", podkreślające walory firmy, działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesowej, oferującej produkty i usługi najwyższej jakości.

Dane kontaktowe

Centrala Banku
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
56 639 95 00

biuro@bstorun.pl
facebook/BSTorun
instagram/bs_torun

KRS: 0000116492
REGON: 000495289
NIP: 879-016-99-20
BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP

pieczatka.jpg