Body

"144 lat tradycji i zaufania" – to hasło reklamowe, które podkreśla niezwykle długą historię funkcjonowania Banku.

Za datę powstania Banku Spółdzielczego w Toruniu uważano dotychczas 25 czerwca 1896, kiedy to swoją działalność rozpoczął Bank Spółdzielczy w Złejwsi Wielkiej, utworzony z inicjatywy mieszkańców Siemonia i Bierzgłowa. W wyniku przejęcia Banku Spółdzielczego w Chełmnie na początku 2018 roku, za datę początkową działaności Banku, uznaje się rok 1874, kiedy to w Chełmnie powstało „Towarzystwo Pożyczkowe dla Chełmna i Okolicy” (Eingetrangene Genossenschaft). W powstałym Towarzystwie zrzeszone były 195 osoby, z czego 63 były rolnikami, 105 rzemieślnikami i przemysłowcami oraz 27 osób innych profesji.

144–letnia tradycja Banku wyrosła z zaboru pruskiego, opierała się na dominującym wówczas na owych terenach modelu banku ludowego. Formuła taka oznaczała spółdzielnię powszechną, członkowską. Poza ekonomiczną stroną działań tutejszy bank prowadził walkę o utrzymanie polskiego stanu posiadania. Odegrał niebagatelną rolę w powstrzymywaniu powszechnej na terenie Pomorza Środkowego lichwy, m.in. poprzez zadziwiające dzisiejszego czytelnika niskie procenty udzielanych kredytów. Rok 1905 przyniósł bardziej liberalne prawo dla instytucjonalnego udzielania drobnych pożyczek. Toteż rosła w chełmińskiej spółdzielni liczba kredytobiorców, ale również i udziały członkowskie.

W samym Toruniu krótko po zakończeniu II wojny światowej, bo już 7 czerwca 1946 roku, także zapoczątkował działalność "Bank Spółdzielczy" z odpowiedzialnością ograniczoną w Toruniu. Bank miał się zająć obsługą finansowo-kredytową toruńskiego kupiectwa, rzemiosła i profesury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obsługa rolnictwa miała odgrywać drugorzędną rolę. W latach pięćdziesiątych Bank zmieniał swoją nazwę, stając się "Gminną Kasą Spółdzielczą" i„Kasą Spółdzielczą w Toruniu”, czy też „Kasą Spółdzielczą - Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową w Toruniu”. Kolejną zmianę nazwy banku na "Bank Spółdzielczy w Toruniu", obowiązującą do dziś uchwalono w dniu 5 marca 1973 roku.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Toruniu zrzeszony jest w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), którą tworzą SGB-Bank SA w Poznaniu oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Umowa zrzeszenia została podpisana w dniu 28 marca 2002 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Działając w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Bank Spółdzielczy w Toruniu zajmuje silną pozycję w całej strukturze spółdzielczości bankowej.

17 lutego 2007 r. dokonano oficjalnej inauguracji nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu, która do dnia dzisiejszego mieści się przy ul. Lelewela 33, na terenie C.H. Bumar. To jedyny bank, który posiada swoją centralę (zarząd) w Toruniu.

W styczniu 2018 r. nastąpiło formalne i prawne połączenie Banku Spółdzielczego w Toruniu z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie. Klienci Banku Spółdzielczego w Chełmnie stali się Klientami Banku Spółdzielczego w Toruniu - nowoczesnego i bezpiecznie zarządzanego Banku, który jest postrzegany jako jeden z wzorcowych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Rozpoczął się tym samym kolejny etap łączenia, polegający między innymi na udostępnianiu nowej oferty Klientom dawnego BS Chełmno, zmiany wyglądu placówek, wprowadzania nowych technologii itp.

Ważną rolę w działalności banku stanowią jego oddziały terenowe, które w większości wywodzą się z przyłączonych mniejszych banków spółdzielczych, tj.:

  • Chełmnie,
  • Chełmży,
  • Lisewie,
  • Łysomicach,
  • Łubiance,
  • Papowie Biskupim,
  • Stolnie,
  • Unisławiu,
  • Wąbrzeźnie,
  • Złejwsi Wielkiej.

Obecnie BS Toruń to silny, dynamicznie rozwijający się podmiot rynku finansowego. Jego aktualna pozycja jest dorobkiem pracy setek zatrudnionych w nim osób i tysięcy Klientów, którzy obdarzyli Bank zaufaniem na przestrzeni minionych 144 lat.