Czerwiec
01
2020

Zarząd Banku zaprasza udziałowców na coroczne spotkania Grup Członkowskich, które odbędą się w dniach od 08.06.2020 r. do 10.06.2020 r. oraz 15.06.2020 r. Panowie Prezesi poinformują o obecnej sytuacji Banku oraz przekażą plany na przyszłość.

W związku z trwającą pandemią w naszym kraju i obowiązującymi obostrzeniami, prosimy członków Banku, którzy zechcą wziąć udział w planowanych Zebraniach, aby zadeklarowali swoją obecność wysyłając wiadomość na adres email udziałowcy@bstorun.pl, albo skontaktowali się pod nr tel. 797-339-743.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc znajdują się w załączniku poniżej.