Listopad
10
2019

Bank Spółdzielczy w Toruniu informuje o ogłoszeniu przetargu na prace remontowo-modernizacyjne w Banku Spółdzielczym w Toruniu Oddział Lisewo.

Oferty należy składać w sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu przy ul. Lelewela 33, do dnia 20.11.2019 r.  godz. 10:00.

Szczegóły oferty oraz wzór umowy w załączniku.