Kwiecień
28
2020

Na bieżąco śledzimy informacje dotyczące nowych form wsparcia dla Przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Zapoznaj się z rozwiązaniami Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, które mogą Ci pomóc w dalszym prowadzeniu Twojej działalności.

Czym jest Tarcza Finansowa PFR?
To rządowy program, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie epidemii koronawirusa. W ramach programu Przedsiębiorcy otrzymują możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach. Udzielona subwencja nie jest oprocentowana.

Kto może skorzystać z pomocy finansowej?
- Mikroprzedsiębiorcy – jeśli zatrudniasz od 1 do 9 pracowników i Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
- Mali lub Średni Przedsiębiorcy – jeśli zatrudniasz do 249 pracowników i Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.  

Dodatkowo musisz spełnić następujące kryteria:
- Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31 grudnia 2019 roku i nadal ją prowadzisz.
- Przychody ze sprzedaży w Twojej firmie spadły w dowolnym miesiącu po 01.02.2020 roku przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
- Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub obecnie nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
- Jesteś polskim rezydentem podatkowym i rozliczasz podatki w Polsce.
- W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne bądź restrukturyzacyjne.
- Nie prowadzisz działalności w obszarze wykluczonym z programu Tarczy Finansowej.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli masz wątpliwości czy kwalifikujesz się do wsparcia skontaktuj się z PFR.

Na jaką wysokość wsparcia finansowego możesz liczyć i co zyskujesz?
Jeśli prowadzisz Mikrofirmę:
- Maksymalna kwota finansowania może wynieść do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł) na 3 lata i jest zależna od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych pracowników.
- 75% wartości finansowania może być bezzwrotne po 12 miesiącach pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności oraz utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Jeśli prowadzisz Małą lub Średnią Firmę:
- Wsparcie finansowe może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Kwota finansowania stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży.
- 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty sprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Zastrzegamy, że niektóre zapisy w programie mogą ulec zmianie.

Co podlega finansowaniu?
Finansowaniu podlegają: bieżąca działalność oraz zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie możesz złożyć wniosek o wsparcie finansowe?
Jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy, wystarczy, że wypełnisz krótki wniosek w bankowości internetowej, który jest dostępny w zakładce ŚWIADCZENIA!

Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmie PFR. Po wydaniu pozytywnej decyzji, Twój rachunek zostanie zasilony przyznaną kwotą.

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata. Nie pobierzemy od Ciebie marży ani prowizji z tytułu wypłaconych środków.

Jak powinieneś przygotować się do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR już dziś?
- Upewnij się, że:
        - posiadamy Twoje aktualne dane oraz Twojej firmy, które są zgodne z wpisem w rejestrze,
        - posiadasz dostęp do bankowości internetowej dla firmy,
        - posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy, a także dysponowania środkami w banku.
- Upewnij się czy prowadziłeś działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
- Przygotuj dane finansowe swojej firmy (liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat, wysokość obrotów gospodarczych).
- Sprawdź czy nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszymi Doradcami bez wychodzenia z domu.

 

 

INNE FORMY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, Z KTÓRYCH TAKŻE MOŻESZ SKORZYSTAĆ!

Czy oferujemy kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis?
Oczywiście, jeśli potrzebujesz środków na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub cele rozwojowe – możesz skorzystać z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancją de minimis!

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z naszymi Doradcami.

Czy możesz skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytu?
Tak, wprowadziliśmy takie ułatwienie dla naszych Klientów. Umożliwiamy odroczenie do maksymalnie 6 miesięcy.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Czy mamy w swojej ofercie terminale płatnicze?
Tak, za naszym pośrednictwem możesz skorzystać z oferty ich zakupu.

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z naszymi Doradcami.

Czy możesz uzyskać dofinansowanie do pensji pracowników?
Możesz skorzystać z tej formy pomocy niezależnie od tego, jak dużą masz firmę. Dzięki temu rozwiązaniu możesz otrzymać 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
Jakie warunki musisz spełnić?
- Nastąpił spadek obrotów Twojej firmy.
- Nie masz zaległości w płaceniu podatków oraz składek ZUS.
- Twoja firma nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
- Zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
- Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników możesz złożyć TUTAJ.

Czy możesz skorzystać ze świadczenia postojowego?
Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać jeśli zacząłeś prowadzić swoją działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i masz przestój, który jest związany z epidemią koronawirusa. Świadczenie ma zrekompensować Tobie utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość świadczenia to 2080 zł lub 1300 zł i może być wypłacane maksymalnie 3 razy.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć TUTAJ.

Czy możesz być zwolniony z opłacania składek ZUS?
Jeśli masz trudności w opłacaniu składek, które są związane z epidemią koronawirusa możesz skorzystać z tej formy pomocy. Zwolnienie obejmuje okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. (3 miesiące). Termin złożenia wniosku do ZUS upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o zwolnienie z płatności składek ZUS możesz złożyć TUTAJ.

Czy możesz odroczyć termin płatności składek i należności ZUS?
Jeśli z powodu epidemii koronawirusa masz trudności w opłacaniu bieżących składek lub należności wynikających z zawartej umowy z ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie terminu płatności możesz skorzystać z:
- odroczenia o 3 miesiące płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy z ZUS, w której termin płatności rat lub składek wyznaczono od marca do maja 2020 r. Powoduje to tym samym wydłużenie realizacji tej umowy o 3 miesiące.

Wniosek o odroczenie lub zawieszenie płatności ZUS możesz złożyć TUTAJ.

Czy możesz odroczyć termin płatności podatku?
Jeśli nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek możesz wnioskować o odroczenie terminu tej płatności.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku możesz złożyć TUTAJ.