Maj
27
2020

Rolniku! Sięgnij po kredyt z darmowym zabezpieczeniem w postaci Gwarancji FGR!

fgr bs toruń bank toruń

Czym jest Gwarancja FGR?
Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).
Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).
 
Dla kogo?
Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:
- rolników,
- przetwórców produktów rolnych,
- przetwórców produktów nierolnych.

Jaki kredyt można zabezpieczyć gwarancją?
- inwestycyjny,
- obrotowy – nieodnawialny, związany z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, tj. otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR.

Jaką wysokość kapitału może zabezpieczyć gwarancja?
Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu.
Maksymalna kwota gwarancji:
- 5 mln złotych dla rolnika,
- 10 mln złotych dla przetwórcy.

Na jaki okres może być przyznana?
- 51 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,
- 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Czy gwarancja jest bezpłatna?
Tak. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.

Dlaczego warto skorzystać?
- Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.
- Korzystne warunki udzielenia kredytu.
- Cała procedura przyznania gwarancji przeprowadzana jest przez nasz Bank.
- Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców nie posiadających wystarczających zabezpieczeń własnych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszymi Doradcami Agro.