info
search login strona główna

   

O firmie

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został utworzony w 2002 roku z inicjatywy Gminy Miasto Toruń, na podstawie uchwały Rady Miasta. Intencją powołania Funduszu było ułatwienie rodzimym przedsiębiorcom dostępu do kapitału oferowanego przez banki, czego konsekwencją miał być rozwój firm i wzrost zatrudnienia w regionie.

TFPK jest pierwszym funduszem poręczeniowym w województwie kujawsko-pomorskim. Ponad 10 lat doświadczeń, kształtowania relacji z firmami i instytucjami finansowymi, zaowocowało wypracowaniem stabilnej pozycji Funduszu. Aktualnie współpracuje z 18 instytucjami finansowymi, bankami i funduszami pożyczkowymi. Wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na wsparcie TFPK.

Fundusz jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz udziałowcem Krajowej Grupy Poręczeniowej

Współpracę z tym Funduszem rozpoczęliśmy w 2005 roku.

Adres strony internetowej fimy: www.tfpk.pl

Cel działalności

„Naszym celem jest ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) oraz organizacjom pożytku publicznego (OPP) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów, pożyczek, leasingu) i wpływanie tym samym na ich rozwój oraz poprawę konkurencyjności rynkowej. TFPK jest również pierwszym Funduszem w regionie, który udziela poręczeń nowo powstającym firmom (Start Up) oraz przedsiębiorstwom w początkowej fazie rozwoju.

Jako instytucja otoczenia biznesu chcemy odgrywać kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym województwa kujawsko-pomorskiego, ciesząc się stałym zaufaniem środowiska przedsiębiorców i przedstawicieli sektora finansowego. By sprostać wymaganiom naszych partnerów pracujemy w oparciu o przejrzyste procedury i najlepsze, powszechnie akceptowalne standardy. Chcemy być także Funduszem pierwszego wyboru dla wszystkich wymagających Klientów, oferując usługi na najwyższym poziomie. Prowadzimy bezpłatne doradztwo z zakresu finansowania działalności gospodarczej, starając się pomóc naszym Klientom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań.”