info
search login strona główna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizacji strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz jest zaliczany do instytucji otoczenia biznesu i poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę mają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Siedziba Funduszu znajduje się w Toruniu. Fundusz posiada też swoje oddziały  w Bydgoszczy oraz we Włocławku

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczeń firmom, które:

  • mają swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub prowadzą działalność na terenie naszego województwa,
  • funkcjonują od co najmniej 6 miesięcy,
  • są zaliczane do sektora MŚP.

Współpracę z tym Funduszem rozpoczęliśmy w 2011 roku.

Adres strony internetowej firmy: www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl.