info
search login strona główna

      

Aktualny wynik finansowy

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2015 r. 

Stan na 30.06.2016 r.

Zysk netto

2 765 240,95 zł

1 448 363,57 zł

Wynik z lat ubiegłych

0,00 zł

0,00 zł

Aktywa ogółem

345 970 712,80 

367 772 455,61 zł

Fundusze własne

31 098 446,70 zł

33 565 445,57 zł

Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z  norm prawnych

4 261 500,00 zł

4 425 500,00 zł

Współczynnik wypłacalności

13,14%

14,34%

Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych

8,00%

8,00%

Współczynnik płynności krótkoterminowej

1,23%

1,35%

Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych

1,00%

1,00%

Pozostałe wyniki finansowe

Sprawozdanie finansowe

Kierunki rozwoju

Logowanie BS Toruń

Logowanie CUI (podgląd)