info
search login strona główna

      

Aktualny wynik finansowy

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2016 r.

Stan na 31.12.2017 r.

Zysk netto

3 570 526,65 zł

4 001 159,24 zł

Wynik z lat ubiegłych

0,00 zł

130 244,87 zł

Aktywa ogółem

379 591 915,00

415 010 328,84 zł

Fundusze własne

36 984 161,45

40 462 458,78 zł

Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z  norm prawnych

4 424 000,00

4 170 900,00 zł

Współczynnik wypłacalności

13,30%

16,06%

Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych

12,875%

12,875%

Współczynnik płynności krótkoterminowej

1,12%

1,32%

Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych

1,00%

1,00%

Pozostałe wyniki finansowe

Sprawozdanie finansowe

Kierunki rozwoju