info
search login strona główna

,,Ponad 100 lat tradycji i zaufania" – to hasło reklamowe Banku, które podkreśla niezwykle długą historię jego funkcjonowania. Sięga ona 25 czerwca 1896 roku, gdy zapoczątkował swoją działalność Bank Spółdzielczy w Złejwsi Wielkiej, który obecne jako jeden z oddziałów wchodzi w skład Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Początki Banku Spółdzielczego w samym Toruniu wiążą się z dniem 7 czerwca 1946 roku, gdy powstaje "Bank Spółdzielczy" z odpowiedzialnością ograniczoną w Toruniu. W latach pięćdziesiątych Bank zmieniał swoją nazwę, stając się "Gminną Kasą Spółdzielczą" i „Kasą Spółdzielczą w Toruniu”, czy też „Kasą Spółdzielczą - Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową w Toruniu”. Kolejną zmianę nazwy banku na "Bank Spółdzielczy w Toruniu", obowiązującą do dziś uchwalono w dniu 5 marca 1973 roku.

Sejm ustawą z 1975 roku powołał do życia Bank Gospodarki Żywnościowej, jako bank państwowo - spółdzielczy zrzeszający z urzędu wszystkie banki spółdzielcze, w tym również BS w Toruniu.

W 1992 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku podjęły decyzję o wystąpieniu ze struktur BGŻ S.A. i zaakceptowały przystąpienie banku do banku regionalnego w Bydgoszczy. W dniu 17 maja 1996 roku została natomiast podpisana umowa zrzeszenia z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym w Bydgoszczy (P-KBR).

Obecnie Bank Spółdzielczy w Toruniu zrzeszony jest w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), którą tworzy Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Umowa zrzeszenia została podpisana w dniu 28 marca 2002 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Działając w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Bank Spółdzielczy w Toruniu zajmuje silną pozycję w strukturze bankowej.

Centrala banku mieści się w Toruniu. Ważną rolę w działalności banku stanowią jego oddziały terenowe, które w większości wywodzą się z przyłączonych mniejszych banków spółdzielczych, tj.:

  • Oddział w Łysomicach (wraz z Punktem Kasowym w Turznie), po przyłączeniu w 1998 roku,
  • Oddział w Łubiance, po przyłączeniu w 1998 roku,
  • Oddział w Unisławiu, po przyłączeniu w 1998 roku,
  • Oddział w Złejwsi Wielkiej, po przyłączeniu w 1999 roku.

Dalszy rozwój Banku, związany z jego aktywnością w Toruniu, zdecydował o uruchomieniu:

  • Filii "Podgórz" w 1999 r.,
  • II Oddziału w Toruniu w 2003 r.
  • Filii "Starówka" w 2003 r.
  • Filii „Na Skarpie” w 2005 r.

17 lutego 2007 r. dokonano oficjalnej inauguracji nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu, która mieści się przy ul. Lelewela 33, na terenie C.H. Arpol (dawnego Bumaru). Budynek zdominowany przez zielone barwy oświetlają napisy „Bank Spółdzielczy w Toruniu” – to pełna nazwa banku, wskazująca na miejscowe korzenie. To jedyny bank, który posiada swoją centralę (zarząd) w Toruniu.

Logowanie BS Toruń

Logowanie CUI (podgląd)