info
search login strona główna

Bank Spółdzielczy w Toruniu jest jednym z czołowych banków spółdzielczych w Polsce. Poprzez sieć swoich placówek odgrywa znaczącą rolę na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim. Wraz z grupą ponad 200 banków współtworzy Spółdzielczą Grupę Bankową, której usługi oferowane są w ponad 1800 placówkach, położonych przede wszystkim na terenie centralnej i północno-zachodniej części Polski.

Możemy się pochwalić licznymi nagrodami, jak chociażby wyróżnieniem w Krajowym Rankingu na „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, czy też zdobyciem tytułu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, co dodatkowo potwierdza naszą silną pozycję na lokalnym rynku usług finansowych. Warto również zauważyć, że oferowane przez nas produkty cechują się wysoką jakością, a potwierdzeniem tych słów jest przyznane godło promocyjne "Teraz Polska".

 
Dane kontaktowe

Centrala Banku
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
tel. 56 639 95 00
faks 56 639 95 10
e-mail: biuro@bstorun.pl
www.bstorun.pl
 
KRS: 0000116492
REGON: 000495289
NIP: 879-016-99-20
BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP