info
search login strona główna

  

Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w BS w Toruniu

Termin przyjęcia zlecenia do realizacji

Termin realizacji zlecenia

Uwagi

Do godz. 1700

W tym samym dniu

---

Po godz. 1700

W najbliższym dniu roboczym

Dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

 

 

Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w innych bankach

Termin przyjęcia zlecenia do realizacji

Termin realizacji zlecenia

Uwagi

Do godz. 845

W tym samym dniu

Bank wysyła polecenia przelewu
na II sesję Elixir

Od godz. 846 do godz. 1330

W tym samym dniu

Bank wysyła polecenia przelewu
na III sesję Elixir

Od godz. 1331 do godz. 1700

Przekazywane do rozliczeń międzybankowych na I sesję Elixir w najbliższym dniu roboczym

W dniu złożenia polecenia przelewu następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy

Po godz. 1700

W najbliższym dniu roboczym

Dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej