info
search login strona główna

  

Informacje ogólne

SGB Bank S.A. - następca GBW S.A.

„Siłę banku zrzeszającego stanowią silne Banki Spółdzielcze”

Z dniem 15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienia swoją nazwę na SGB-Bank S.A. Ta strategiczna decyzja jest konsekwencją poszerzenia się Grupy. GBW S.A. przyłączył Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Uchwały w tej sprawie podjęto podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa. Zrzesza ona ponad 200 banków spółdzielczych i dysponuje siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. SGB Bank S.A. będzie kontynuował tradycję i zarazem realizował misję oraz strategię wypracowane przez GBW SA. I pozostaje wsparciem, jako bank zrzeszający, dla całe grupy SGB. W nowej nazwie banku wyeksponowany został spółdzielczy charakter i patronowanie dużej Grupie, która odgrywa znacząca rolę na krajowym rynku finansowym.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Te już ponad 20 lat funkcjonowania na rynku były okresem nieustannego dynamicznego rozwoju Banku i całej Grupy. Przedmiotem działania Banku od początku były następujące obszary:

 • pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
 • uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. były Banki Spółdzielcze tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową. Łącznie 100% kapitału pochodziło z sektora finansowego.

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. był pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpał wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystywał pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą.

Wszystkie działania GBW S.A.jako Banku zrzeszającego ukierunkowane były na wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych, pamiętając jednocześnie o tym, że siłą Banku zrzeszającego są silne Banki Spółdzielcze. Celem strategicznym Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. pozostawało stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowszymi technologiami, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonującej w oparciu o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest Bank Spółdzielczy. Taka samą rolę będzie odgrywał SGB Bank S.A., jako następca GBW S.A.

Korzyści dla Banków Spółdzielczych płynące z przynależności do Spółdzielczej Grupy Bankowej to m.in.:

 1. 1bezpieczeństwo ich funkcjonowania,
 2. 2atrakcyjne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne z zasadami gospodarki finansowej SGB,
 3. 3dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
 4. 4profesjonalny instruktaż i doradztwo dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Banku Spółdzielczego,
 5. 5dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych, w tym w szczególności do:
 • krajowych i międzynarodowych kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro),
 • szerokiej oferty kredytowej w tym do kredytów preferencyjnych z dopłatami,
 • kompleksowej obsługi dewizowej w Banku Spółdzielczym,
 • obsługi emisji obligacji komunalnych.

SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a, zarejestrowany pod nr KRS 0000058205 w SR Poznań Nowe Miasto i Wilda wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki. Kapitał zakładowy 156 431 300,00 zł (wpłacony w całości).
NIP 777-00-05-362
REGON 004848247
SWIFT CODE: GBWCPLPP

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi:

 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki
 • ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 • ocena  wniosków rządu dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty
 • składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników oceny sprawozdania
 • przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

 Rada Nadzorcza SGB-Bank S.A. IX kadencji na lata 2013-2016:

 1. 1Władysław Dymek - Przewodniczący Rady - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
 2. 2Marek Byzdra - Zastępca Przewodniczącego Rady - Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
 3. 3Ryszard Żuraw - Zastępca Przewodniczącego Rady - Bank Spółdzielczy w Oławie
 4. 4Marek Banaszak - Sekretarz Rady - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
 5. 5Aleksander Brzeźniakiewicz - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Gryfinie
 6. 6Roman Dawidowski - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
 7. 7Zdzisław Inglot - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
 8. 8Cezary Maciejewski - Członek Rady - Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy
 9. 9Stanisław Murawski - Członek Rady - Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu
 10. 10Grażyna Palczewska - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
 11. 11Olesław Wałowski - Członek Rady- Bank Spółdzielczy w Zagórowie
 12. 12Stefan Wanke - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Halinowie
 13. 13Waldemar Zieliński - Członek Rady - Bank Spółdzielczy w Toruniu

Zarząd

 Skład Zarządu:

 1. 1Ryszard Lorek - Prezes Zarządu
 2. 2Karolina Jankowiak - Wiceprezes Zarządu
 3. 3Ziemowit Stempin - Wiceprezes Zarządu

Rada Zrzeszenia

 Rada Zrzeszenia na kadencję w latach 2013 – 2016:

 1. 1Elżbieta Nowakowska – Akkermans - Przewodnicząca Rady - BS w Dzierżoniowie
 2. 2Marian Grzegorczyk  - Wiceprzewodniczący Rady - BS w Przysusze
 3. 3Edmund Kowalski - Wiceprzewodniczący Rady - BS w Grodzisku Wlkp.
 4. 4Halina Stanisława Radziejewska – Sekretarz - BS w Kowalu
 5. 5Krzysztof Drapała - Członek Rady - PBS w Świdwinie
 6. 6Jadwiga Garstka - Członek Rady - BS w Gąbinie
 7. 7Zbigniew Górny - Członek Rady - GBS w Międzyrzeczu
 8. 8Radosław Grygier - Członek Rady - BS w Kościanie
 9. 9Alicja Barbara Huczyńska -Członek Rady - BS w Koronowie
 10. 10Ryszard Lorek - Członek Rady - SGB-Bank SA
 11. 11Jan Pluta - Członek Rady - BS w Krotoszynie
 12. 12Piotr Janusz Pniewski - Członek Rady - BS w Raciążu
 13. 13Adam Rydlewicz - Członek Rady - BS w Witkowie
 14. 14Krystyna Tomaszunas - Członek Rady - KBS w Wejherowie
 15. 15Mieczysław Grad - Członek Rady - PBS w Tomaszowie Mazowieckim

Wyniki finansowe