info
search login strona główna

Invoobill to usługa, która ułatwia szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Eliminuje z obiegu papierowe dokumenty w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

Klient korzystający z usługi Invoobill otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków).

Jak korzystać?

Jak korzystać z invoobill?

Opis do schematu:

 1. 1Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny lub gazowniczy, dostawca Internetu lub telewizji kablowej, itp.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
 2. 2KIR S.A., jako operator Invoobill świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia je bankowi.
 3. 3Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu Invoobill dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 4. 4Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
 5. 5Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
 6. 6KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
 7. 7Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR lub jako przelew wewnętrzny).

źródło: www.invoobill.pl

Listę firm świadczących usługę Invoobill znajdziesz TUTAJ.

Informację o tym, jak przystąpić do usługi Invoobill znajdziesz TUTAJ, natomiast jej aktywację w bankowości elektronicznej szczegółowo opisano TUTAJ.

Demo bankowości internetowej

Zapraszamy do obejrzenia filmików, pokazujących jak w prosty sposób wykonać czynności związane z kontem.

Dzięki filmikom dowiesz się w jaki sposób:

 • chronione są transmitowane dane
 • używać haseł jednorazowych dla czynności związanych z parametryzacją przelewów
 • zakładać i obsługiwać lokaty terminowe
 • przeglądać salda rachunków oraz historię operacji
 • wykonywać przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane
 • doładować telefon komórkowy na kartę bez konieczności wprowadzania kodu
 • przeglądać informacje związane z kredytami

Całość znajduje się pod adresem http://media.naszbank.pl/ib/.

Przydatne dokumenty