info
search login strona główna

Invoobill to usługa, która umożliwia szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Eliminuje z obiegu papierowe dokumenty w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

Klient korzystający z usługi Invoobill otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków).

Jak korzystać?

Jak korzystać z invoobill?

Opis do schematu:

  1. 1Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny lub gazowniczy, dostawca Internetu lub telewizji kablowej, itp.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
  2. 2KIR S.A., jako operator Invoobill świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia je bankowi.
  3. 3Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu Invoobill dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  4. 4Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
  5. 5Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
  6. 6KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
  7. 7Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR lub jako przelew wewnętrzny).

Listę firm świadczących usługę Invoobill znajdziesz TUTAJ.

Informację o tym, jak przystąpić do usługi Invoobill znajdziesz TUTAJ, natomiast jej aktywację w bankowości elektronicznej szczegółowo opisano TUTAJ.

Przydatne dokumenty