info
search login strona główna

Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia dokonanie podstawowych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzenie stanu swoich oszczędności o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Wystarczy Ci komputer i dostęp do Internetu.

Podstawowe czynności, jakie można zrealizować za pomocą Internet Banking to:

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • zakładanie i likwidowanie lokat
 • uzyskanie informacji o lokatach
 • składanie zleceń okresowych
 • śledzenie historii operacji
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • eksport i wydruk wyciągów  

Wraz z rozwojem funkcjonalności systemu, bank umożliwia także:

 • uzyskanie informacji o kredytach
 • przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line
 • otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców

Jak korzystać?

W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta bankowego system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne.
Klient otrzymuje od banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu. Podczas pierwszego logowania Klient dokonuje zmiany hasła na znane tylko sobie. W ten sposób chroni swój rachunek przed dostępem osób niepożądanych.

Dodatkowo, dokonywanie transakcji wymaga wprowadzenia przez użytkownika jednorazowego kodu.

W zależności od wybranej przez siebie opcji:

 • Klient wpisuje kod, otrzymywany w postaci SMS na wskazany przez niego telefon komórkowy lub
 • Klient wpisuje żądany kod z listy haseł jednorazowych, którą otrzymuje z banku w zabezpieczonej kopercie.

Jednorazowe kody niezbędne do autoryzacji transakcji pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.
Warto dodać, że połączenie z bankiem jest szyfrowane - chronione 128 bitowym protokołem szyfrującym SSL.

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z IB/IBF, które znajdziesz tutaj.

Demo bankowości internetowej

Zapraszamy do obejrzenia filmików, pokazujących jak w prosty sposób wykonać czynności związane z kontem.

Dzięki filmikom dowiesz się w jaki sposób:

 • chronione są transmitowane dane
 • używać haseł jednorazowych dla czynności związanych z parametryzacją przelewów
 • zakładać i obsługiwać lokaty terminowe
 • przeglądać salda rachunków oraz historię operacji
 • wykonywać przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane
 • doładować telefon komórkowy na kartę bez konieczności wprowadzania kodu
 • przeglądać informacje związane z kredytami

Całość znajduje się pod adresem http://media.naszbank.pl/ib/.

Przydatne dokumenty