info
search login strona główna

Internet Banking (bankowość internetowa) to usługa umożliwiająca doknywanie podstawowych operacji związanych z obslugą rachunku za pośrednictwem komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego. Internet Banking to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują stałego dostępu do rachunku niezależnie od miejsca i czasu.

Podstawowe czynności, jakie można zrealizować za pomocą Internet Banking to:

 • sprawdzenie stanu rachunku,
 • wykonywanie przelewów standarowych oraz ekspresowych,
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 • zakładanie i likwidowanie lokat,
 • uzyskanie informacji o lokatach,
 • składanie zleceń okresowych,
 • śledzenie historii operacji,
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 • eksport i wydruk wyciągów,
 • doładowanie telefonu komórkowego,
 • uzyskanie informacji o kredytach,
 • otrzymywanie i opłacanie faktur elektronicznych.

Jak korzystać?

Aby skorzystać z usługi należy zawrzeć z bankiem umowę o udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu oraz uzyskać unikalny identyfikator i hasło dostępu. Logowanie do bankowości internetowej odbywa się za pomocą strony https://bstorun24.pl lub w przypadku urządzeń mobilnych https://bstorun24.pl/mobile.

Bezpieczeństwo

 • unikalny identyfikator i hasło znane tylko właścicielowi,
 • połączenie z bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL,
 • każda transakcja jest autoryzowana za pomocą jednorazowych haseł SMS lub listy haseł,
 • hasło do logowania jest w postaci maskowalnej co zabezpiecza przed przechwyceniem przez programy szpiegujące,
 • możliwość zablokowania identyfikatora lub hasła w dowolnym momencie,
 • powiadomienia o próbie logowania z innego urządzenia za pomocą wiadomości SMS.

Demo bankowości internetowej

Zapraszamy do obejrzenia filmików, pokazujących jak w prosty sposób wykonać czynności związane z kontem.

Dzięki filmikom dowiesz się w jaki sposób:

 • chronione są transmitowane dane
 • używać haseł jednorazowych dla czynności związanych z parametryzacją przelewów
 • zakładać i obsługiwać lokaty terminowe
 • przeglądać salda rachunków oraz historię operacji
 • wykonywać przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane
 • doładować telefon komórkowy na kartę bez konieczności wprowadzania kodu
 • przeglądać informacje związane z kredytami

Całość znajduje się pod adresem http://media.naszbank.pl/ib/.

Przydatne dokumenty