info
search login strona główna

Bank Spółdzielczy w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Łubianka przy ul. Wrzosowej.

Oferty należy składać w sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu znajdującej się na ul. Lelewela 33 w Toruniu. Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

Szczegóły przetargu można znaleźć w załączniku.