info
search login strona główna

Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu informuje, że w dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:00 w hotelu „Filmar” w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 45 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. 1Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 2. 2Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. 4Wybór Komisji:
  • Uchwał i wniosków,
  • Mandatowo-skrutacyjnej.
 5. 5Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 12.04.2017 roku.
 6. 6Połączenie Banku Spółdzielczego w Toruniu (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie (jako banku przejmowanego)
 7. 7Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – dot. Filii Turzno
 8. 8Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości – dot. Filii Podgórz.
 9. 9Wolne głosy.
 10. 10Przyjęcie wniosków.
 11. 11Zakończenie.

 

Logowanie BS Toruń

Logowanie CUI (podgląd)