info
search login strona główna

Concordia Agro Dom to pakiet ubezpieczeń majątkowych stanowiący uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego domu mieszkalnego Rolnika. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży chroni to, co nie jest chronione w ramach obowiązkowej umowy ubezpieczenia - a więc stałe elementy domu oraz jego wyposażenie. Ubezpieczenie zawiera dodatkowo OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie Agro Dom dostępne jest w trzech wariantach: Basic, Standard oraz Premium.

Poznaj główne korzyści:

  • Ochrona domu przed zdarzeniami, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
  • Ubezpieczenie stałych elementów budynku mieszkalnego np. mebli na wymiar, wykładziny podłogowej, armatury łazienkowej, a także mienia ruchomego w budynku od 20 zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem w wariantach Standard i Premium.
  • Pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego w ramach ubezpieczenia OC w każdym wariancie.
  • W wariancie Premium możliwość obniżenia składki w obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolnika oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych w Concordii (OC oraz AC).

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj.

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Agrokonto - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - produkt umożliwiający wypłatę środków zgromadzonych na koncie firmowym z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione