info
search login strona główna

   

UniKorona Pieniężny

Typ

Subfundusz polskich instrumentów pieniężnych

12 miesięczna stopa zwrotu

4,79% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Inwestycja m.in. w obligacje emitowane przez Skarb Państwa

W co inwestuje?

Papiery skarbowe o niskich wahaniach wartości

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Niskie

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Maksymalna opłata za zarządzanie

1,50%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                  

a) chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku pieniężnego,

b) są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
c) doceniają profesjonalne zarządzanie

Horyzont inwestycyjny

 Min. 6 miesięcy

   
 

UniKorona Lokata

Typ

Subfundusz pieniężny

12 miesięczna stopa zwrotu

3,77% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Stabilny wzrost ze stałym dostępem do środków

W co inwestuje?

Krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Niskie

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Maksymalna opłata za zarządzanie

2,00%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
a) oczekują inwestycji o wysokiej płynności i stabilnym wzroście zysku, niezależnie od sytuacji na giełdzie,
b) poszukują alternatywy dla lokat bankowych, chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego,
c) mają krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).

Horyzont inwestycyjny

Min. 3 miesiące

                      

SGB Gotówkowy

Typ

Subfundusz pieniężny

12 miesięczna stopa zwrotu

Nowość

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Fundusz precyzyjnie dopasowany do potrzeb członków i Klientów Grupy SGB

W co inwestuje?

a) Krótkoterminowe papiery skarbowe (33%),                                   

b) Krótkoterminowe komercyjne instrumenty dłużne (33%),

c) Euroobligacje  z zabezpieczonym ryzykiem kursowym (33%)

Wpłata minimalna

Minimalna pierwsza wpłata:              

a) dla osób prawnych: 10 000 PLN                            

b) dla osób fizycznych: równowartość 40 000 euro                           

Minimalna kolejna wpłata:     

a) dla osób prawnych: 10 000 PLN
b) dla osób fizycznych: 1 000 PLN

Ryzyko inwestycyjne

Niskie

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Maksymalna opłata za zarządzanie

1%

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
a)  zamierzają lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
b)  są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
c) chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
d) szukają inwestycji o wysokiej płynności,
e)  akceptują ryzyko inwestycyjne (m.in. nietrafnych decyzji, wyceny, dźwigni finansowej, kontrahenta).

Horyzont inwestycyjny

Min. 6 miesięcy

             

UniWIBID Plus

Typ

Subfundusz polskich instrumentów pieniężnych

12 miesięczna stopa zwrotu

5,05% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Płynność finansowa przy minimalnych wahaniach wartości jednostki

W co inwestuje?

Instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe.

Wpłata minimalna

a) dla osób prawnych: 100 000 PLN

b) dla osób fizycznych: równowartość 40 000 euro

Ryzyko inwestycyjne

Umiarkowane

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Maksymalna opłata za zarządzanie

1%

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

a) chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,                     

b) są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
c) doceniają profesjonalne zarządzanie

Horyzont inwestycyjny

Min. 1 rok

                   

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Agrokonto - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - produkt umożliwiający wypłatę środków zgromadzonych na koncie firmowym z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.
  4. 4Ubezpieczenie - oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń, które zapewnią Ci wypłatę odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych wypadków.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione