info
search login strona główna

         

UniAkcje Sektory Wzrostu

Typ

Subfundusz akcyjny

12 miesięczna stopa zwrotu

14,07% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Aktywna selekcja najlepszych sektorów na polskim rynku

W co inwestuje?

Od 60 do 100% portfela w akcje

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Wysokie

Maksymalna opłata manipulacyjna

5%

Maksymalna opłata za zarządzanie

4%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                   

a) chcą zyskiwać poprzez inwestycje w kilka sektorów o wysokim potencjale wzrostu jednocześnie i korzystać z możliwości, jakie daje unikalna strategia,                                                                 

b) są zainteresowani aktywnym zarządzaniem pomiędzy sektorami, inwestycyjna (pierwszy subfundusz na polskim rynku, który nie ogranicza się tylko do jednego sektora),                          

c) planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat)

Horyzont inwestycyjny

Min. 5 lat

                                                        

UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Typ

Subfundusz akcyjny

12 miesięczna stopa zwrotu

34,33% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Potencjał polskich spółek wzrostowych

W co inwestuje?

Od 70 do 100% portfela w akcje

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Wysokie

Maksymalna opłata manipulacyjna

5%

Maksymalna opłata za zarządzanie

4%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                       

a) chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
b) akceptują wysokie ryzyko – znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji,
c) planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,

d) są zainteresowani przejrzystą formą inwestycji o wysokiej płynności,
e) chcą dokonywać zamiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków kapitałowych.

Horyzont inwestycyjny

Min. 5 lat

                                                   

UniKorona Akcje

Typ

Subfundusz akcyjny

12 miesięczna stopa zwrotu

4,24% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Zyski z największych polskich spółek, wybieranych na podstawie przewagi rynkowej i technologicznej

W co inwestuje?

Od 60 do 100% portfela w akcje – głównie dużych polskich przedsiębiorstw

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Wysokie

Maksymalna opłata manipulacyjna

5%

Maksymalna opłata za zarządzanie

4%

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

a) chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,

b) są zainteresowani przejrzystą i płynną formą inwestycji,

c) doceniają profesjonalne zarządzanie.

Horyzont inwestycyjny

Min. 5 lat

 

UniAkcje: Nowa Europa

Typ

Subfundusz akcyjny

12 miesięczna stopa zwrotu

-9,36% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Potencjał akcji z najlepszych spółek Europy Środkowo - Wschodnie

W co inwestuje?

Do 100% portfela w akcje i instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki z Europy Centralnej i Wschodniej.

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Bardzo wysokie

Maksymalna opłata manipulacyjna

5%

Maksymalna opłata za zarządzanie

4%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                         

a) chcą uczestniczyć w potencjale rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej, tzw. emerging markets,
b) chcą ograniczyć ryzyko poprzez szeroką dywersyfikację geograficzną,
c) są zainteresowani przejrzystą i płynną formą inwestycji,
d) doceniają profesjonalne zarządzanie.

Horyzont inwestycyjny

Min. 5 lat

           

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Agrokonto - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - produkt umożliwiający wypłatę środków zgromadzonych na koncie firmowym z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.
  4. 4Ubezpieczenie - oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń, które zapewnią Ci wypłatę odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych wypadków.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione