info
search login strona główna

       

UniKorona Obligacje

Typ

Subfundusz obligacji

12 miesięczna stopa zwrotu

0,64% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Zyski dzięki inwestycji w najlepsze polskie obligacje bez blokady środków

W co inwestuje?

Papiery dłużne

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Niskie

Maksymalna opłata manipulacyjna

1%

Maksymalna opłata za zarządzanie

2%

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:   

a) chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,

b) są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,                                                    

c) potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności,

d) doceniają profesjonalne zarządzanie.

Horyzont inwestycyjny

Min. 1–2 lata

                                  

UniObligacje: Nowa Europa

Typ

Subfundusz obligacji

12 miesięczna stopa zwrotu

-2,24% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Zyski z papierów dłużnych i ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację geograficzną

W co inwestuje?

Od 90 do 100% papiery dłużne emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Umiarkowane

Maksymalna opłata manipulacyjna

2%

Maksymalna opłata za zarządzanie

2%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

a) charakteryzują się umiarkowanym profilem ryzyka,
b) planują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,                  

c) chcą redukować ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfikację geograficzną w regionie,
d) chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
e) chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu bez podatku od zysków.

Horyzont inwestycyjny

Min. 2 lata

                                                                   

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Konto firmowe - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - umożliwi Ci wypłatę środków zgromadzonych na Twoim koncie z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.
  4. 4Ubezpieczenie - oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń, które zapewnią Ci wypłatę odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych wypadków.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione