info
search login strona główna

     

UniStabilny Wzrost

Typ

Subfundusz stabilnego wzrostu

12 miesięczna stopa zwrotu

2,52% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Długoterminowy zysk z obligacji z wykorzystaniem wyniku najlepszych, polskich akcji

W co inwestuje?

Akcje (max. 40%) i papiery dłużne (min. 60%)

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Umiarkowane

Maksymalna opłata manipulacyjna

3%

Maksymalna opłata za zarządzanie

3%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                       

a) chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć  zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,   
b) cechują się umiarkowanym profilem ryzyka (30/70),  
c) planują co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,

d) potrzebują przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności, 
e) chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków,

Horyzont inwestycyjny

Min. 3 lata

 

 

UniKorona Zrównoważony

Typ

Subfundusz zrównoważony

12 miesięczna stopa zwrotu

3,26% (z okresu od 5.02.2013 do 5.02.2014r.)

Korzyści i horyzont inwestycyjny

Zysk wypracowują równorzędnie akcje i obligacje

W co inwestuje?

Akcje (od 20 do 80% portfela), obligacje (pozostała część portfela)

Wpłata minimalna

100 zł

Ryzyko inwestycyjne

Umiarkowane

Maksymalna opłata manipulacyjna

5%

Maksymalna opłata za zarządzanie

4%

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:                  

a) chcą mieć udział w zyskach płynących z akcji i obligacji,

b) są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,                           

c) są zainteresowani przejrzystą i płynną formą lokat,        

d)  doceniają profesjonalne zarządzanie.

Horyzont inwestycyjny

Min. 3–5 lat

                                                       

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Konto firmowe - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - umożliwi Ci wypłatę środków zgromadzonych na Twoim koncie z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.
  4. 4Ubezpieczenie - oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń, które zapewnią Ci wypłatę odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych wypadków.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione