info
search login strona główna

       

O firmie

Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

W 1995 roku na polskim rynku zaczęło funkcjonować Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, którego akcjonariuszem był Bank Gospodarki Żywnościowej SA i austriacka grupa finansowa Creditanstalt. W latach 1995 - 2000 zarządzali 6 funduszami powierniczymi, które z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne.

Grupa Union Investment rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 r. i utworzyła TFI, które w 2000 r. przyjęło nazwę Union Investment TFI SA. W tym samym roku we wrześniu rozpoczęła się sprzedaż jednostek uczestnictwa pierwszego funduszu.
W grudniu 2000 r. Union Investment i KORONA połączyły siły merytoryczne i sprzedażowe, pod marką Union Investment TFI SA, którego udziałowcami byli: w 70% Grupa Union Investment oraz w 30% BGŻ SA. Połączone towarzystwo zarządzało 7 otwartymi funduszami inwestycyjnymi.

W październiku 2005 r. Grupa Union Investment odkupiła udziały od BGŻ S.A., stając się 100% akcjonariuszem Union Investment TFI S.A. Od czasu połączenia firma stale się rozwijała: aktywa funduszy rosły, wprowadzano nowe fundusze i rozwiązania produktowe (fundusze z ochroną kapitału, fundusz parasolowy, subfundusze UniMax), rozbudowano sieć dystrybucji, a zespół pracowników się powiększał, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku

Obecnie fundusze tej firmy są dostępne w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Hongkongu oraz w Polsce. W skali globalnej zarządzają ponad 260 funduszami, których aktywa sięgają ok. 190 mld euro. Duża cześć sprzedaży realizowana jest przez banki spółdzielcze.

Oferują fundusze inwestycyjne i bazujące na ich plany oszczędzania, plany rentierskie, rozwiązania emerytalne. Ich fundusze, w ramach zróżnicowanej strategii inwestycyjnych, inwestują w różne klasy aktywów, dzięki czemu każdy subfundusz cechuje się specyficznym poziomem potencjalnego zysku i ryzyka.

Współpracę z firmą Union Investment rozpoczęliśmy w 2005 roku.

Adres strony internetowej firmy: www.union-investment.pl

Cel działalności

„Podstawą naszej działalności jest skuteczne pomnażanie środków pieniężnych naszych Klientów i Partnerów. Za wyniki naszych funduszy odpowiada najbardziej stabilny w Polsce, niezmienny od dekady zespół zarządzających. Olbrzymia wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam aktywnie tworzyć innowacyjne produkty inwestycyjne, optymalnie dopasowane zarówno do potrzeb Klientów, jak i do konkretnej sytuacji rynkowej. Jesteśmy sprawdzonym, nastawionym na efektywną współpracę w długim czasie i w każdych warunkach partnerem w inwestowaniu, któremu można bezpiecznie powierzyć swoje środki.

 Wierzymy, że można połączyć ze sobą skuteczne inwestowanie z etyczną postawą oraz zdrowymi, fundamentalnymi zasadami współżycia społecznego. Do świata i ludzi podchodzimy z szacunkiem, dbając o to, aby nasze relacje wewnętrzne, z Klientami i Partnerami były szczere, oparte na wzajemnym poszanowaniu i otwartej, bezpośredniej komunikacji. Jesteśmy stuprocentowo zaangażowani w to, co robimy, nastawieni na ciągły rozwój i nieustanne samodoskonalenie, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób będziemy w stanie aktywnie odpowiadać na wyzwania przyszłości.”

Nagrody i wyróżnienia

  • Tytuł „Finansowej Marki Roku 2012” przyznawany przez „Gazetę Finansową”
  • Statuetka Byków i Niedźwiedzi dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 2011 roku  przyznawana przez Gazetę Giełdy „Parkiet”
  • Pierwsze miejsce w rankingu instytucji finansowych dziennika „Rzeczpospolita” i firmy analitycznej „Analizy Online” w roku 2011. O wyróżnieniu decydują powtarzalność i wysokość stóp zwrotu, wartość aktywów oraz wyniki finansowe.