info
search login strona główna

     

Dla kogo jest to konto?

Rachunek płatniczy dedykowany jest klientom indywidualnym, którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie tego rachunku, nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Konto otwarte zostaje w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku oraz po sprawdzeniu Klienta w Centralnej informacji o rachunkach. Bank jest zobowiązany prowadzić Podstawowy Rachunek Płatniczy i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Co otrzymujesz w ramach konta?

W ramach konta otrzymujesz:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za kartę do konta,
 • 0 zł za pięć pierwszych wypłat gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz Spółdzielczej Sieci Bankomatów na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu kalendarzowym,
 • 0 zł za pięć pierwszych, standardowych poleceń przelewu lub zleceń stałych na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu kalendarzowym tj.:
  • polecenie przelewu na rachunki prowadzone w Banku lub
  • polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach.
 • Opłaty za kolejne dyspozycje są pobierane zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Środki na rachunku objęte są 100% gwarancją BFG do wysokości 100 000 EUR.

Funkcjonalności

Sprawdź jakie funkcjonalności daje Ci Podstawowy Rachunek Płatniczy:

Ograniczenia

 • Brak możliwości dokonywania wypłat gotówki i transakcji płatniczych poza terytorium państw członkowskich EOG,
 • Brak możliwości wnioskowania o linię kredytową w koncie,
 • Brak możliwości wnioskowania o kartę kredytową,
 • Brak funkcjonalności płatności zbliżeniowych HCE (płatności z użyciem smartfona).

Jak korzystać z konta?

Zapraszamy do zalogowania się do wersji demonstracyjnej pod adresem http://konto.naszbank.pl/.
Zachęcamy także do obejrzenia filmików, pokazujących jak w prosty sposób wykonać czynności związane z kontem. Całość znajduje się pod adresem http://media.naszbank.pl/ib/.

Przydatne dokumenty

 

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione